1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Học sinh
 4. Ôn tập trực tuyến
 5. Học sinh làm thế nào để tham gia/rời khỏi lớp học?

Học sinh làm thế nào để tham gia/rời khỏi lớp học?

Để tham gia lớp học, các bạn thực hiện như sau:

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác

I. Học sinh tham gia lớp học từ tài khoản nhà trường đã cấp

I. Học sinh tham gia lớp học từ tài khoản nhà trường đã cấp

 • Sau khi đăng nhập EMIS Ôn tập theo tài khoản giáo viên đã cấp, học sinh cần đổi mật khẩu trong lần đầu đăng nhập để đảm bảo thông tin.

 • Sau khi đã đổi mật khẩu, học sinh nhấn xác nhận và sẽ được thêm vào lớp EMIS Ôn tập tương ứng.

 • Lưu ý: Tài khoản do giáo viên chủ động gửi tới học sinh qua tin nhắn hoặc in danh sách cho học sinh.
II. Học sinh tham gia lớp học từ đường link/mã QR giáo viên gửi
 • Sau khi nhận được đường link/mã QR giáo viên gửi, bạn nhấn vào đường link/quét mã QR.
 • Phần mềm hiển thị danh sách học sinh lớp, nhấn vào thông tin của minh.
  Trường hợp bạn chưa có tài khoản, bạn cần bổ sung các thông tin sau để đăng ký tài khoản
 • Trường hợp lớp học có bật chế độ phê duyệt học sinh tham gia, liên hệ với giáo viên quản lý lớp học đó để được phê duyệt tham gia lớp học.
 • Nhấn Đang chờ phê duyệt để theo dõi danh sách các lớp học đang chờ phê duyệt. Nhấn Hủy yêu cầu để hủy yêu cầu tham gia lớp học đó.
 • Trường hợp muốn rời khỏi lớp học đang tham gia, nhấn vào biểu tượng “ba chấm” tại lớp học đang tham gia, nhấn Rời lớp học

III. Học sinh tham gia lớp học từ mã lớp học giáo viên gửi

III. Học sinh tham gia lớp học từ mã lớp học giáo viên gửi

 • Vào Lớp học, chương trình hiển thị danh sách lớp học bạn đã tham gia.
 • Nhấn Tham gia lớp học, nhập mã lớp học mà giáo viên cung cấp. Nhấn Tiếp tục để tham gia lớp học.
 • Sau khi tham gia lớp học, học sinh sẽ xem được bạn học cùng tham gia trong lớp.
IV. Học sinh rời khỏi lớp học

IV. Học sinh rời khỏi lớp học

 • Chọn Lớp học\ DS lớp học, nhấn chọn biểu tượng dấu ba chấm tại lớp học muốn rời khỏi.
 • Chọn Rời lớp học, sau đó xác nhận Rời lớp.

Lưu ý:

Học sinh chỉ có thể tự thao tac rời khỏi lớp học bồi dưỡng, không thể tự rời lớp học chính quy.

Cập nhật 06/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ