1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R112_03/06/2021
  5. Kế toán mong muốn số tiền ghi nhận ở số dư có thể lập phiếu chi trả lại phụ huynh

Kế toán mong muốn số tiền ghi nhận ở số dư có thể lập phiếu chi trả lại phụ huynh

Câu chuyện nghiệp vụ: Đơn vị đang sử dụng tính năng xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng để gạch nợ các khoản thu từ hình thức chuyển khoản, phát sinh phụ huynh nộp thừa thiền so với số tiền phải đóng, số tiền nộp thừa kế toán lập phiếu chi trả lại tiền cho phụ huynh chứ không cấn trừ vào đợt sau.

  • Trước phiên bản R112: Với các giao dịch nộp thừa, phần mềm hiển thị trạng thái nộp thừa, tự động ghi vào số dư của học sinh, chưa cho phép trả lại cho học sinh.
  • Từ phiên bản R112: Cho phép kế toán lập phiếu chi trả cho phụ huynh số tiền ghi nhận ở số dư

Các bước thực hiện:

Giúp kế toán ghi nhận chi trả số dư cho học sinh.

  1. Nhấn biểu tượng “ba chấm”, nhấn Ghi nhận chi trả, lựa chọn Phạm vi, tích chọn học sinh cần chi trả số dư.
  2. Anh/chị có thể chi trả theo tháng ghi nhận số dư và theo từng lớp bằng cách chọn Tháng ghi sổ và Phạm vi
  3. Nhập Ngày ghi nhận và Ngày chi trả cho phụ huynh.
  4. Nhấn Lưu

Sau khi chi trả lại số tiền thừa cho học sinh, anh/chị có thể in phiếu chi/ Bảng kê chi trả/Danh sách hoàn trả bằng cách nhấn biểu tượng “máy in”

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 28/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ