1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R108_04/03/2021
  5. Kế toán muốn thông báo đúng số buổi tồn của tháng trước trường hợp số buổi tồn > số buổi đăng ký tháng này để phụ huynh nắm được

Kế toán muốn thông báo đúng số buổi tồn của tháng trước trường hợp số buổi tồn > số buổi đăng ký tháng này để phụ huynh nắm được

Câu chuyên nghiệp vụ: Tại đơn vị, trường hợp học sinh có số buổi tồn tháng trước > số buổi đăng ký tháng này thì tháng này học sinh không phải nộp tiền khoản thu đó. Đồng thời, trên thông báo thu tiền, báo cáo, sổ sách hiển thị đúng số tồn của tháng trước.

  • Trước phiên bản R108: Trên đợt thu, thông báo thu tiền, chứng từ thu tiền, danh sách thu tiền hiển thị số buổi tồn = số buổi đăng ký mới tháng này, số buổi còn lại được chuyển sang tháng sau => không đúng với mong muốn của khách hàng.
  • Từ phiên bản R108: Bổ sung thông tin Tổng số tồn trên Đợt thu, Chứng từ thu tiền theo học sinh/Thông báo thu tiền, Danh sách thu tiền giúp kế toán thông báo đúng số buổi tồn của tháng trước trường hợp số buổi tồn > số buổi đăng ký tháng này để phụ huynh nắm được

Các bước thực hiện:

1. Bổ sung thông tin Tổng số tồn trên Đợt thu

  1. Vào Đợt thu, chọn đợt thu cần xem thông tin số buổi tồn, nhấn Xem chi tiết.
  2. Nhấn Nhập chi tiết, chọn Hiện cột Tổng số tồn để xem thông tin số buổi tồn

2. Bổ sung thông tin Tổng số tồn khi thực hiện Tùy chỉnh mẫu Chứng từ, thông báo thu tiền.

Xem hướng dẫn Tùy chỉnh chứng từ, thông báo thu tiền tại đây.

3. Bổ sung tùy chọn hiển thị Tổng số tồn trên Danh sách thu tiền.

Lưu ý: Để in được danh sách thu tiền có hiển thị Tổng số tồn, anh/chị chọn Xem theo Nhóm khoản thu hoặc Khoản thu

Xem hướng dẫn in Danh sách thu tiền tại đây.

Cập nhật 06/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ