1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R108_04/03/2021
 5. Kế toán mong muốn in được phiếu thể hiện tất cả các khoản thu của từng tháng chưa nộp để nhắc nhở phụ huynh nộp tiền

Kế toán mong muốn in được phiếu thể hiện tất cả các khoản thu của từng tháng chưa nộp để nhắc nhở phụ huynh nộp tiền

 • Từ phiên bản R108: Khi thực hiện Tùy chỉnh mẫu thông báo thu tiền, cho phép tùy chỉnh hiển thị tất cả các khoản thu của từng tháng chưa nộp để gửi phụ huynh.

Các bước thực hiện:

 • Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền.
 1. Nhấn Thêm mẫu, phần mềm mặc định mang đi 2 loại mẫu: Chứng từ thu tiền theo học sinh và thông báo thu tiền. Chọn Thông báo thu tiền.
 2. Nhấn Tùy chỉnh để chỉnh sửa mẫu Thông báo thu tiền phù hợp với nhu cầu đơn vị.

  • Tại phầnThiết lập chung:  anh/chị thiết lập thông tin chung cho phần hiển thị: Tên mẫu, diễn giải, phông chữ, Tùy chọn khi in (khổ in, khổ giấy, số học sinh/tờ), căn lề.

  • Tại phần Tùy chỉnh chi tiết, anh/chị thiết lập lại cỡ chữ, loại chữ, vị trí các cột, nội dung trên mẫu báo cáo theo mong muốn:
   • Tại vùng nội dung thông báo, tích chọn Số còn phải thu của đợt thu khác, anh/chị có thể chọn thêm các thông tin như Tên khoản thu, Số tiền để hiển thị tất cả các khoản thu của từng tháng mà phụ huynh chưa nộp.
 3. Nhấn In thử để xem thử mẫu báo cáo sau khi chỉnh sửa.
 4. Nhấn Áp dụng để lưu và sử dụng mẫu vừa chỉnh sửa
  Lưu ý: Trường hợp muốn thiết lập lại mẫu báo cáo như ban đầu, anh/chị nhấn Mặc định

Xem hướng dẫn các bước chi tiết Tùy chỉnh mẫu in chứng từ, thông báo thu tiền tại đây.

Cập nhật 06/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ