1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R108_04/03/2021
 5. Kế toán mong muốn có mẫu chứng từ hoàn trả được tiền cho phụ huynh theo quy định riêng của nhà trường

Kế toán mong muốn có mẫu chứng từ hoàn trả được tiền cho phụ huynh theo quy định riêng của nhà trường

 • Từ phiên bản R108: Bổ sung mẫu biên lai chi trả để làm bằng chứng đã chi trả với phụ huynh đồng thời để hạch toán kế toán.

Các bước thực hiện:

Để in được chứng từ hoàn trả cho học sinh, anh/chị cần ghi nhận khoản thực hiện Ghi nhận chi tr cho học sinh đó.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. In tại màn hình Sổ phải thu, phải trả

I. In tại màn hình Sổ phải thu, phải trả

 1. Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Sổ phải thu, phải trả
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh với số tiền phải thu, phải trả (nếu học sinh nộp thừa) sau khi anh/chị sau khi Ghi nhận khoản chi trả
 3. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Chứng từ hoàn trả
  • Chọn Phạm vi, Ngày ghi nhận để tìm kiếm nhanh học sinh cần in chứng từ.
  • Tích chọn học sinh có Số phải trả cần in chứng từ
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên chứng từ.
II. In tại màn hình Chốt đợt thu

II. In tại màn hình Chốt đợt thu.

 1. Vào Khoản thu\Chốt đợt thu. Chọn đợt thu có học sinh cần in chứng từ hoàn trả, nhấn Ghi nhận chi trả
 2. Nhấn vào biểu tượng máy in:

  • Chọn Phạm vi, Ngày ghi nhận để tìm kiếm nhanh học sinh cần in chứng từ.
  • Tích chọn học sinh có Số phải trả cần in chứng từ
 3. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên chứng từ.
III. In tại màn hình Đợt thu

III. In tại màn hình Đợt thu

 1. Vào Khoản thu\Đợt thu. Chọn đợt thu có học sinh cần in chứng từ hoàn trả.
 2. Nhấn biểu tượng máy in, chọn Chứng từ hoàn trả.

  • Chọn Phạm vi, Ngày ghi nhận để tìm kiếm nhanh học sinh cần in chứng từ.
  • Tích chọn học sinh có Số phải trả cần in chứng từ
 3. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên chứng từ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 06/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ