1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R108_04/03/2021
 5. Kế toán mong muốn nắm được tình hình đối soát các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt để kịp thời xử lý

Kế toán mong muốn nắm được tình hình đối soát các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt để kịp thời xử lý

 • Từ phiên bản R108: Bổ sung thông tin Giao dịch chờ xử lý giúp kế toán nắm được tình hình đối soát các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt để kịp thời xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Với những giao dịch tự động gạch nợ chưa thành công sẽ được hiển thị tại tab Giao dịch chờ xử lý kèm trạng thái giao dịch.

  • Giao dịch chờ thanh toán: bao gồm các giao dịch phụ huynh đã nhấn nộp tiền trên ứng dụng SISAP – Dịch vụ chia sẻ thông tin nhà trường, phụ huynh (trường hợp chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa thanh toán chưa thành công)
  • Giao dịch thanh toán thất bại: Tiền đã trừ trên tài khoản của phụ huynh, nhà trường đã nhận được tiền nhưng chưa tự động gạch nợ (do lỗi hệ thống hoặc số tiền phụ huynh nộp khác với số tiền trên đợt thu.)
 2. Anh/chị chủ động gạch nợ với những giao dịch này bằng cách thực hiện Thu tiền chi tiết hoặc Thu tiền
  Lưu ý:
  Để thực hiện gạch nợ cho giao dịch anh/chị cần xin sao kê từ phía ngân hàng của mình để đối chiếu thông tin Hóa đơn trên bảng sao kê với thông tin Hóa đơn trên màn hình Giao dịch chờ xử lý. Nếu trùng hóa đơn thì tiến hành Thu tiền chi tiết hoặc Thu tiền cho học sinh.

  • Thu tiền chi tiết: Tích chọn học sinh cần thu tiền, nhấn Thu tiền chi tiết, nhập lại Ngày thu chính là Ngày giao dịch (Nếu cần), nhấn Thu tiền (phím F1)
  • Thu tiền: nhấn vào biểu tượng này tại giao dịch cần thu tiền để thực hiện thu tiền
   Hoặc tích chọn các học sinh cần thu tiền, nhấn Thu tiền

   Lưu ý:
   Khi thực hiện Thu tiền, phần mềm mặc định Ngày thu là ngày giao dịch, nếu muốn thay đổi Ngày thu, anh/chị thực hiện Thu tiền chi tiết.
 3. Anh/chị có thể Hủy thu tiền các giao dịch vừa xác nhận tại màn hình Lịch sử

 4. Ngoài ra anh/chị nhấn biểu tượng này để xem thông tin chi tiết của giao dịch.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 16/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ