1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R108_04/03/2021
  5. Giáo viên chủ nhiệm cấp Tiểu học muốn đánh giá cho các học sinh lớp ghép

Giáo viên chủ nhiệm cấp Tiểu học muốn đánh giá cho các học sinh lớp ghép

  • Trước phiên bản R108: tại nghiệp vụ Học sinh V2, phần mềm đã cho phép tạo các lớp ghép tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm lại không thể đánh giá cho các học sinh này
  • Từ phiên bản R108: Giáo viên chủ nhiệm cấp Tiểu học có thể dễ dàng thực hiện đánh giá cho các học sinh lớp ghép trong trường

Các bước thực hiện:

  • Vào Danh mục\Lớp ghép, nhấn Thêm để thêm lớp ghép
  • Giáo viên chủ nhiệm đăng nhập vào phần mềm, vào Học tập rèn luyện\Đánh giá
  • Thực hiện đánh giá cho các học sinh trong lớp ghép này

 

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ