1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R108_04/03/2021
  5. Giáo viên trường THCS, THPT muốn nhập nhanh kết quả học tập Học kỳ I của học sinh

Giáo viên trường THCS, THPT muốn nhập nhanh kết quả học tập Học kỳ I của học sinh

  • Trước phiên bản R108: trên phiên bản học sinh V2 chưa đáp ứng nghiệp vụ nhập trực tiếp kết quả học tập cuối kì I cho các trường triển khai phần mềm từ học kì II
  • Từ phiên bản R108: cho phép nhà trường có thể nhập trực tiếp kết quả tổng kết học kì I với giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

Các bước thực hiện:

  • Vào Học tập rèn luyện\Nhập trực tiếp bảng TKHK
  • Lựa chọn thời gian cần nhập kết quả tổng kết là học kì I hay là học kì II, tích chọn học sinh cần nhập kết quả, nhấn Tiếp tục
  • Nhập trực tiếp kết quả học tập cho học sinh
  • Nhấn Lưu.
Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ