1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R108_04/03/2021
 5. Kế toán mong muốn theo dõi được số buổi ăn, sữa còn tồn của cả những học sinh đã nghỉ học nhưng chưa nhận lại tiền để đối chiếu với tổng quỹ ăn, sữa

Kế toán mong muốn theo dõi được số buổi ăn, sữa còn tồn của cả những học sinh đã nghỉ học nhưng chưa nhận lại tiền để đối chiếu với tổng quỹ ăn, sữa

 • Từ phiên bản R108: Bổ sung tùy chọn Hiển thị học sinh chưa hoàn trả trên Sổ thu và thanh toán giúp kế toán theo dõi được số buổi ăn, sữa còn tồn của cả những học sinh đã nghỉ học nhưng chưa nhận lại tiền để đối chiếu với tổng quỹ ăn, sữa.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-S01: Sổ thu và thanh toán
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo
  • Trường hợp muốn xem số buổi tồn của cả những học sinh đã nghỉ học nhưng chưa nhận lại tiền thừa (với những đơn vị thu tiền trước) thì tích chọn Hiển thị học sinh chưa hoàn trả.
 4. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên báo cáo.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước in Sổ thu và thanh toán tại đây.

 

Cập nhật 06/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ