1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R108_04/03/2021
 5. Kế toán mong muốn khi phụ huynh đến nộp tiền có thể nhanh chóng biết được số thừa tháng trước, số phải nộp tháng này và quản lý được số tiền nộp thừa của phụ huynh trên sổ sách, báo cáo.

Kế toán mong muốn khi phụ huynh đến nộp tiền có thể nhanh chóng biết được số thừa tháng trước, số phải nộp tháng này và quản lý được số tiền nộp thừa của phụ huynh trên sổ sách, báo cáo.

Câu chuyện nghiệp vụ: Trường cho phép học sinh nộp thừa tiền. Khi phụ huynh đến nộp tiền, kế toán sẽ lập chứng từ thu tiền ghi rõ số tiền phải nộp, số tiền nộp thừa. Hàng tháng, kế toán sẽ lập báo cáo, sổ sách thể hiện số tiền nộp thừa của từng học sinh để báo cáo với hiệu trưởng, đối chiếu với thủ quỹ.

 • Trước phiên bản R108: Trên các chứng từ báo cáo, sổ sách: Biên lai thu tiền, Danh sách học sinh đã nộp tiền, Sổ thu và thanh toán, Nhật ký thu bàn giao để báo cáo với hiệu trưởng, đối chiếu với thủ quỹ đều không hiển thị số tiền nộp thừa. Kế toán phải nhập chi tiết thu tiền theo học sinh để biết số tiền thu thừa tháng trước là bao nhiêu.
 • Từ phiên bản R108: Bổ sung tùy chọn Hiển thị số dư khi lập Nhật ký thu bàn giao giúp kế toán nhanh chóng biết được số thừa tháng trước, số phải nộp tháng này và quản lý được số tiền nộp thừa của phụ huynh trên sổ sách, báo cáo.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Nhật ký thu bàn giao
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo
  • Tại phần Tùy chọn in:
   • Trường hợp muốn xem số tiền học sinh nộp thừa ở các tháng trước, tích chọn Hiển thị số dư
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Xem hướng dẫn chi tiết các bước in Nhật ký thu bàn giao tại đây.

Cập nhật 06/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ