Cải tiến phân hệ Y tế

  • Từ phiên bản R106: cải tiến phân hệ y tế

Các bước thực hiện:

Cải tiến phân hệ Y tế cho phép cán bộ y tế của nhà trường có thể theo dõi được thông tin:

  1. Theo dõi hồ sơ sức khỏe của học sinh toàn trường
  2. Theo dõi danh sách các loại bệnh có thể phát sinh trong trường
  3. Theo dõi danh sách các loại sự cố y tế có thể xảy ra
  4.  Theo dõi các học sinh mắc các bệnh mãn tính hoặc do dịch bệnh 
  5. Theo dõi các sự cố y tế tại trường
  6. Theo dõi kết quả các đợt khám sức khỏe định kỳ của học sinh
  7. Theo dõi danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại trường

 

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ