1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Nhà trường muốn tổng hợp được kết quả đánh giá của nhiều lớp cùng lúc

Nhà trường muốn tổng hợp được kết quả đánh giá của nhiều lớp cùng lúc

 • Từ phiên bản R106: Phần mềm cho phép tổng hợp được kết quả đánh giá của nhiều lớp cùng lúc.

Các bước thực hiện:

 1. Cấp Tiểu học: Bổ sung báo cáo Tổng hợp kết quả đánh giá

  Xem hướng dẫn in báo cáo tại đây.
 2. Cấp THCS/THPT: Đáp ứng bằng tính năng Xuất khẩu kết quả tổng kết
  Xem hướng dẫn xuất khẩu kết quả tổng kết tại đây.
Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ