1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Giáo viên bộ môn cần in bảng tổng hợp kết quả đánh giá của môn học được phân công giảng dạy

Giáo viên bộ môn cần in bảng tổng hợp kết quả đánh giá của môn học được phân công giảng dạy

 • Từ phiên bản R106: Bổ sung báo cáo Tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu dành cho GVBM)

Các bước thực hiện:

 1. Vào Học sinh\Báo cáo\Tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu dành cho GVBM)
 2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Năm học, Thời gian (Kỳ đánh giá), Khối, Lớp cần in báo cáo.
  • Nếu muốn hiển thị thông tin nhận xét của học sinh, tích chọn Hiển thị cột nhận xét
 4. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn các bước in báo cáo tại đây.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ