1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R106_27/01/2020
  5. Nhà trường mong muốn các học sinh chuyển đi, bỏ học trong năm học vẫn hiển thị tên trên tất cả các sổ sách (Bảng tổng hợp kết quả học tập…)

Nhà trường mong muốn các học sinh chuyển đi, bỏ học trong năm học vẫn hiển thị tên trên tất cả các sổ sách (Bảng tổng hợp kết quả học tập…)

  • Từ phiên bản R106: Phần mềm cho phép hiển thị các học sinh chuyển đi, bỏ học trong năm học trên tất cả các sổ sách (Bảng tổng hợp kết quả học tập…).

Các bước thực hiện:

Với các cấp THCS/THPT:

  1. Tại phần thiết lập Tùy chọn, đổi Tùy chọn của tôi:
    • Hiển thị học sinh chuyển đi thành Hiển thị học sinh biến động giảm.
    • Bổ sung tùy chọn Hiển thị học sinh biến động giảm trên Bảng tổng hợp kết quả học tập

Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ