1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Tại trường Tiểu học, Ban Giám hiệu muốn theo dõi việc thay đổi kết quả đánh giá cũng như tiến độ thực hiện công việc để có thể đôn đốc, nhắc nhở giáo viên

Tại trường Tiểu học, Ban Giám hiệu muốn theo dõi việc thay đổi kết quả đánh giá cũng như tiến độ thực hiện công việc để có thể đôn đốc, nhắc nhở giáo viên

 • Từ phiên bản R106: Bổ sung màn hình Tra cứu lịch sử đánh giá, Tình trạng đánh giá trên phân hệ Học sinh cấp Tiểu học giúp Ban giám hiệu theo dõi được việc thay đổi kết quả đánh giá cũng như tiến độ thực hiện công việc để có thể đôn đốc, nhắc nhở giáo viên.

Các bước thực hiện:

 1. Tra cứu lịch sử đánh giá
  Xem hướng dẫn tại đây.
 2. Tra cứu tình trạng đánh giá
  Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ