1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Kế toán mong muốn số tiền chuyển khoản thừa tháng trước không in chứng từ thu tiền tháng này và không lấy lên danh sách học sinh đã nộp tiền mặt

Kế toán mong muốn số tiền chuyển khoản thừa tháng trước không in chứng từ thu tiền tháng này và không lấy lên danh sách học sinh đã nộp tiền mặt

Câu chuyện nghiệp vụ: Tháng trước phụ huynh đã nộp tiền chuyển khoản thừa. Tháng sau phụ huynh nộp tiền mặt, chỉ phải nộp số tiền còn lại sau khi đã trừ số tiền chuyển khoản thừa của tháng trước.

 • Trước phiên bản R106: ở đợt thu tháng sau, khi in chứng từ thu tiền, phần mềm in 2 chứng từ (1 chứng từ cho phần tiền chuyển khoản thừa tháng trước, 1 chứng từ cho phần tiền mặt nộp tháng này). Trên danh sách học sinh đã nộp tiền theo hình thức tiền mặt bao gồm phần tiền mặt nộp và phần tiền chuyển khoản thừa tháng trước. Việc này khiến số liệu trên phần mềm lệch so với số liệu trên sổ của thủ quỹ.
 • Từ phiên bản R106: số tiền chuyển khoản thừa tháng trước không in chứng từ thu tiền tháng này và không lấy lên danh sách học sinh đã nộp tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Học sinh có sử dụng số dư trong đợt thu:
  Khi thực hiện in chứng từ thu tiền, chỉ hiển thị số tiền xác nhận thu của đợt thu đó, không hiển thị số tiền sử dụng số dư và đã được in từ đợt thu trước.
 2. Số dư được xác nhận thu theo hình thức nào thì giữ nguyên hình thức đó.
  Ví dụ: Tháng trước phụ huynh chuyển khoản thừa, tháng sau phụ huynh chỉ nộp tiền mặt số tiền còn lại (=số tiền phải nộp – số tiền chuyển khoản thừa tháng trước), phần mềm giữ nguyên hình thức thu của số tiền chuyển khoản thừa tháng trước là Chuyển khoản và số tiền mặt còn lại phải nộp là tiền mặt.
Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ