1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Kế toán mong muốn có danh sách học sinh nộp thừa tiền và danh sách sử dụng số dư để kẹp vào chứng từ hạch toán kế toán

Kế toán mong muốn có danh sách học sinh nộp thừa tiền và danh sách sử dụng số dư để kẹp vào chứng từ hạch toán kế toán

 • Từ phiên bản R106: Phần mềm cho phép kế toán mong muốn có danh sách học sinh nộp thừa tiền và danh sách sử dụng số dư để kẹp vào chứng từ hạch toán kế toán.

Các bước thực hiện:

 1. Báo cáo: Danh sách học sinh đã nộp tiền
  • Khi in danh sách học sinh đã nộp tiền theo khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này có học sinh nộp thừa tiền hiển thị tại cột Ghi vào số dư
  • Tích chọn Hiển thị HS sử dụng số dư
  • Xem hướng dẫn in báo cáo danh sách học sinh đã nộp tiền tại đây.
 2. Báo cáo: Bảng tổng hợp thu tiền
  • Khi in bảng tổng hợp thu tiền theo khoảng thời gian và tổng hợp theo lớp, trong khoảng thời gian này có học sinh nộp thừa tiền hiển thị tại cột Ghi vào số dư
  • Xem hướng dẫn in báo cáo danh sách học sinh đã nộp tiền tại đây.
 3. Bổ sung báo cáo: Danh sách học sinh nộp thừa tiền
  Xem hướng dẫn in danh sách học sinh nộp thừa tiền tại đây.
 4. Bổ sung báo cáo: Danh sách học sinh sử dụng số dư
  Xem hướng dẫn in danh sách học sinh sử dụng số dư tại đây.
Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ