1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Kế toán muốn sử dụng hết số buổi thừa của tháng trước trường hợp số buổi thừa lớn hơn số buổi đăng ký tháng này

Kế toán muốn sử dụng hết số buổi thừa của tháng trước trường hợp số buổi thừa lớn hơn số buổi đăng ký tháng này

Câu chuyên nghiệp vụ: Tại đơn vị, với những khoản thu có hoàn lại buổi nghỉ sẽ được hoàn trả hết trong tháng. Với trường hợp số buổi tồn lớn hơn số buổi nghỉ đăng ký thì sẽ bù trừ hết, số buổi chênh lệch sẽ được bù trừ sang khoản khác cùng tháng đó.

 • Trước phiên bản R106: Trường hợp số buổi tồn lớn hơn số buổi nghỉ đăng ký, phần mềm chỉ bù trừ số buổi đăng ký mới, số buổi còn lại (=số buổi tồn – số buổi đăng ký mới) sẽ để lại và bù trừ ở tháng sau => không đúng mong muốn của khách hàng.
 • Từ phiên bản R106: Bổ sung tính năng thiết lập hoàn trả (hoàn trả dần và hoàn trả hết) giúp kế toán sử dụng hết số buổi thừa của tháng trước trường hợp số buổi thừa lớn hơn số buổi đăng ký tháng này.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hệ thống/Thiết lập/Thiết lập khác

  • Hoàn trả dần: Trường hợp số buổi tồn lớn hơn số buổi nghỉ đăng ký, phần mềm chỉ bù trừ số buổi đăng ký mới, số buổi còn lại (=số buổi tồn – số buổi đăng ký mới) sẽ để lại và bù trừ ở tháng sau
   Ví dụ: Tháng 9 thừa 22 buổi ăn, tháng 10 đăng ký 20 buổi và dùng luôn 20 buổi của tháng 9, 2 buổi còn lại hoàn trả tiếp vào đợt thu.
  • Hoàn trả hết: trường hợp số buổi tồn lớn hơn số buổi nghỉ đăng ký thì sẽ bù trừ hết, số buổi chênh lệch sẽ được bù trừ sang khoản khác cùng tháng đó.
   Ví dụ: Tháng 9 thừa 22 buổi ăn, sang đợt thu tháng 10 dùng hết 22 buổi ăn của tháng 9.
 2. Nhấn Lưu

Lưu ý: Trường hợp kế toán đã Lập đợt thu, sau khi thiết lập lại hoàn trả khoản thu đó thì cần Cập nhật lại đợt thu.

Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

 

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ