1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Kế toán mong muốn có danh sách giao dịch lỗi khi chưa xác nhận thu để kiểm tra và xác nhận sau

Kế toán mong muốn có danh sách giao dịch lỗi khi chưa xác nhận thu để kiểm tra và xác nhận sau

 • Trước phiên bản R106: Khi thực hiện Xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng. Với những giao dịch không hợp lệ hệ thống hiển thị danh sách để kế toán kiểm tra lại. Tuy nhiên hệ thống bắt buộc phải xác nhận giao dịch trước rồi mới xuất khẩu được những giao dịch lỗi.
 • Từ phiên bản R106: Phần mềm cho phép xuất khẩu danh sách giao dịch lỗi khi chưa xác nhận thu để kiểm tra và xác nhận sau.

Các bước thực hiện:

 • Giao dịch ngân hàng đối soát dựa trên thông tin: Mã thống kê/Mã SISAP/Họ và tên học sinh/Lớp/Đợt thu.
 • Nhà trường nên hướng dẫn phụ huynh về nội dung giao dịch để việc đối soát được nhanh chóng: Mã học sinh (hoặc Mã SISAP) – Họ và tên học sinh – Lớp – Đợt thu tiền.
 1. Vào Hệ thống\Tiện ích\Xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng
 2. Tải tệp dữ liệu vào phần mềm để thực hiện đối chiếu
  • Xác nhận thu
   • Chọn đợt thu và ngân hàng cần xác nhận thu
   • Tải bản sao kê giao dịch để thực hiện đối soát.
   • Ghép cột dữ liệu yêu cầu với cột tương ứng với tệp anh/chị vừa tải lên.
  • Chọn trạng thái giao dịch:

   • Giao dịch đã xác nhận thu: giao dịch đã thu trên phần mềm
   • Giao dịch chưa xác nhận thu: Giao dịch chưa thu trên phần mềm.
   • Giao dịch không hợp lệ: Giao dịch không đúng cú pháp/Giao dịch không có số tiền/Giao dịch không có Ngày giao dịch.
    Anh/chị nhấn vào đây để tải danh sách giao dịch lỗi khi chưa xác nhận thu để kiểm tra và xác nhận sau.
  • Phần mềm tự động phân tích nội dung thanh toán để tự động ghép dữ liệu giao dịch với thông tin học sinh trên đợt thu.
  • Với một số giao dịch không đúng cú pháp, anh/chị có thể tự ghép dữ liệu học sinh bằng tay:
   Tìm học sinh theo Tên, Mã thống kê hoặc Mã SISAP để ghép dữ liệu tương ứng.
  • Sau khi hoàn tất ghép dữ liệu thông tin thanh toán, nhấn Xác nhận thu, phần mềm tự động gạch nợ các học sinh.

Xem hướng dẫn xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng tại đây.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ