1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R106_27/01/2020
 5. Kế toán mong muốn thu được khoản thu theo tiết cho cả kỳ để phản ánh đúng thực tế tại trường

Kế toán mong muốn thu được khoản thu theo tiết cho cả kỳ để phản ánh đúng thực tế tại trường

Câu chuyện nghiệp vụ: Nhà trường có khoản thu học thêm, đơn giá tính theo tiết, thu vào cuối kỳ. Cuối kỳ, GVCN lập danh sách số tiết học sinh đã học, từ đó tính ra số tiền phải nộp rồi thực hiện thu tiền và gửi cho kế toán để xuất hóa đơn.

 • Trước phiên bản R106: Phần khai báo danh sách khoản thu chưa cho phép chọn kỳ thu là Qúy/Kỳ/Năm cho những khoản thu có đơn vị tính là Ngày/buổi/tiết. Kế toán phải chọn kỳ thu cho khoản thu đó theo tháng, khi lập đợt thu các tháng đầu kỳ thì bỏ tích chọn khoản thu này, chỉ tích chọn đăng ký ở các tháng cuối kỳ. Tuy nhiên trên thông báo thu tiền, chứng từ thu tiền hiển thị đơn vị tính khoản thu học thêm không đúng, tính chất khoản thu không phản ánh đúng thực tế tại trường.
 • Từ phiên bản R106: Cho phép thu theo kỳ /quý/năm (áp dụng cho khoản thu hoàn trả và không hoàn trả) cho khoản thu có đơn vị tính là tiết/ngày/buổi.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu
 2. Nhấn Thêm mới hoặc chỉnh sửa để thiết lập kỳ thu cho khoản thu học thêm.
 3. Khai báo thông tin khoản thu:
  • Tên khoản thu, Thuộc nhóm khoản thu, Mức thu, Đơn vị tính, Phạm vi thu, Tính chất, Kỳ thu.
   Cho phép thu theo kỳ /quý/năm (áp dụng cho khoản thu hoàn trả và không hoàn trả) cho khoản thu có đơn vị tính là tiết/ngày/buổi.
  • Khai báo tính chất khoản thu ở phía bên tay phải.
   Phân loại đăng ký: Trường hợp khoản thu có nhiều loại khác nhau, giữa các loại có bù trừ, hoàn trả cho nhau, anh/chị thực hiện phân loại đăng ký khoản thu.
 4. Nhấn Lưu và Thêm để lưu khoản thu và tiếp tục thêm mới khoản thu khác hoặc nhấn Lưu để lưu thông tin khoản thu.

Xem các bước hướng dẫn khai báo danh sách khoản thu tại đây.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ