1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp THCS/THPT
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Trường THCS/THPT có phân ban thành các lớp/ban Cơ bản, Nâng cao thì thiết lập chương trình học thế nào?

Trường THCS/THPT có phân ban thành các lớp/ban Cơ bản, Nâng cao thì thiết lập chương trình học thế nào?

Đối với các trường THCS/THPT có phân ban nói riêng và các trường áp dụng nhiều chương trình học nói chung, anh/chị vui lòng thiết lập chương trình học như sau:

  1. Vào Giảng dạy\Chương trình học, thiết lập các môn học chung cho toàn trường, khối lớp theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  2. Sau đó, anh/chị chọn từng lớp và thêm các môn học riêng của từng lớp như sau:
    • Chọn lớp cần thiết lập thêm môn học trong danh sách lớp, chọn Bấm vào đây để thêm mới.
    • Nhập thông tin môn học vào ô tương ứng. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ