1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Trường muốn thực hiện đánh giá theo các chỉ tiêu đặc thù theo phương pháp giáo dục mà trường áp dụng thì làm thế nào?

Trường muốn thực hiện đánh giá theo các chỉ tiêu đặc thù theo phương pháp giáo dục mà trường áp dụng thì làm thế nào?

Trả lời

Để có thể thực hiện đánh giá trẻ theo các tiêu chí khác với danh mục có sẵn trên chương trình, anh/chị vui lòng thực hiện như sau:

  • Vào Danh mục, chọn Tiêu chuẩn đánh giá trẻ.
  • Thực hiện thêm tiêu chuẩn đánh giá trẻ theo hướng dẫn  chi tiết tại đây.
Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ