1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh nhận được thông báo đóng tiền học từ Nhà trường (qua SMS, qua giấy thông báo, qua thông báo miệng…) nhưng không thấy số tiền phải nộp trên ứng dụng SISAP hoặc các ứng dụng thu hộ

Phụ huynh nhận được thông báo đóng tiền học từ Nhà trường (qua SMS, qua giấy thông báo, qua thông báo miệng…) nhưng không thấy số tiền phải nộp trên ứng dụng SISAP hoặc các ứng dụng thu hộ

Nguyên nhân

Kế toán lập đợt thu xong nhưng chưa nhấn “Thông báo cho Phụ huynh” qua SISAP (chức năng trên giao diện Đợt thu)

Hướng xử lý

Phụ huynh vui lòng phản hồi với kế toán để được nhận thông báo thu tiền.

Cập nhật 16/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ