1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Nội dung thanh toán hiển thị sai thông tin lớp của con

Nội dung thanh toán hiển thị sai thông tin lớp của con

Nguyên nhân

Năm học mới không có đợt thu nào phải nộp tiền mà năm học cũ vẫn còn tiền chưa nộp. Khi đó trên nộp dung thanh toán hệ thống tự động hiển thị lớp ở năm cũ để phụ huynh biết khoản tiền từ năm cũ chứ không phải khoản tiền năm mới.

Hướng xử lý

Phụ huynh nộp tiền năm trước như bình thường. Khi nộp tiền của năm nay thì hệ thống sẽ tự hiển thị đúng lớp của học sinh

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ