1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh thanh toán bằng hình thức thẻ ATM hoặc tài khoản ngân hàng: khi nhập số thẻ/tài khoản, nhận được thông báo “Số thẻ không hợp lệ”

Phụ huynh thanh toán bằng hình thức thẻ ATM hoặc tài khoản ngân hàng: khi nhập số thẻ/tài khoản, nhận được thông báo “Số thẻ không hợp lệ”

Nguyên nhân và Hướng xử lý

  1. Thẻ hết hiệu lực/thẻ đang bị khóa
    -> Hướng xử lý: phụ huynh cần sử dụng thẻ/tài khoản khác để thanh toán hoặc liên hệ với Ngân hàng để kích hoạt lại thẻ
  2. Nhập sai thông tin thẻ, ngày hiệu lực
    -> Hướng xử lý: Nhập sai thông tin thẻ, ngày hiệu lực
Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ