1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Đã tải app Mobile Banking nhưng không quét được mã QR

Đã tải app Mobile Banking nhưng không quét được mã QR

Nguyên nhân và Hướng xử lý

  1. Ảnh chụp nhòe hoặc hình ảnh bị mất góc, chưa trọn vẹn mã QR
    -> Hướng xử lý: phụ huynh nên chụp lại ảnh màn hình hoặc phụ huynh cần chụp lại ảnh nét, chụp trọn vẹn mã QR
  2. Chưa đăng ký dịch vụ Mobile Banking nên không sử dụng được các tính năng trên ứng dụng
    -> Hướng xử lý: Chưa đăng ký dịch vụ Mobile Banking nên không sử dụng được các tính năng trên ứng dụng
Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ