Phụ huynh không nhận được OTP

Nguyên nhân và hướng xử lý

  1. OTP trả về số điện thoại khác với số điện thoại đang sử dụng
    -> Hướng xử lý: Phụ huynh kiểm tra lại số điện thoại nhận OTP xem đã chính xác hay chưa
  2. Hệ thống của ngân hàng có trục trặc
    -> Hướng xử lý: Phụ huynh có thể nhấn “Gửi lại OTP” để hệ thống thực hiện lại
Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ