1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Phụ huynh sử dụng Mobile Banking/ Internet Banking để thanh toán tiền học nhưng hệ thống báo lỗi hoặc không tìm thấy học sinh

Phụ huynh sử dụng Mobile Banking/ Internet Banking để thanh toán tiền học nhưng hệ thống báo lỗi hoặc không tìm thấy học sinh

Vấn đề

Phụ huynh sử dụng Mobile Banking/ Internet Banking để thanh toán tiền học nhưng hệ thống báo lỗi hoặc không tìm thấy học sinh

Nguyên nhân và hướng xử lý

 1. Do không phát sinh khoản phải thu nào cả: tiền tháng này đã được nộp hoặc nhà trường chưa thông báo thu tiền của tháng sau,…
  ->  Hướng xử lý: Quay lại thanh toán sau khi nhận được thông báo thu tiền của nhà trường.
 2. Nhà trường chuyển lên dùng khoản thu V2 nhưng không mang danh sách học sinh từ bản cũ lên mà tạo học sinh mới. Dẫn đến một học sinh có 2 mã học sinh.
  Kế toán thực hiện thông báo thu tiền theo mã học sinh mới nhưng phụ huynh vẫn dùng mã học sinh cũ để thanh toán
  -> Hướng xử lý: Phụ huynh liên hệ với nhà trường để lấy mã học sinh mới của con.
 3. Do nhà trường không đăng ký hình thức thanh toán qua kênh thu hộ của ngân hàng đó
  -> Hướng xử lý: Phụ huynh liên hệ nhà trường để biết được các hình thức thanh toán mà nhà trường sử dụng và nộp tiền theo các hình thức này
Cập nhật 15/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ