1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Thanh toán tiền học
  6. Vì sao phụ huynh ra ngân hàng nộp tiền nhưng ngân hàng không tìm thấy hóa đơn/thông tin con để thanh toán?

Vì sao phụ huynh ra ngân hàng nộp tiền nhưng ngân hàng không tìm thấy hóa đơn/thông tin con để thanh toán?

Nguyên nhân

Do Kế toán nhà trường thiết lập “Phụ huynh chỉ được nộp tiền trong khoản thời gian đã thông báo” nên khi quá hạn nộp tiền phụ huynh sẽ không thể nộp tiền qua ứng dụng SISAP hay các kênh thu hộ khác.

Hướng xử lý

Phụ huynh liên hệ Kế toán nhà trường để trường nộp trực tiếp tiền mặt hoặc xin thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản.

Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ