1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh còn 3 đợt thu phải nộp tiền nhưng chỉ muốn nộp trước 2 đợt, có cách nào để một lần thanh toán được cho cả 2 đợt không?

Phụ huynh còn 3 đợt thu phải nộp tiền nhưng chỉ muốn nộp trước 2 đợt, có cách nào để một lần thanh toán được cho cả 2 đợt không?

Nội dung

Trả lời

Hiện tại SISAP chỉ hỗ trợ hai cách thanh toán:
– Thanh toán từng đợt thu
– Hoặc thanh toán tất cả các đợt thu chưa nộp
Phụ huynh nhấn “Nộp” hoặc “Nộp tất cả” để thực hiện tương ứng

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ