1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Thanh toán tiền học
  6. Tài khoản của một ngân hàng không đủ tiền, phụ huynh có thể chia nhỏ ra để thanh toán nhiều lần có được không?

Tài khoản của một ngân hàng không đủ tiền, phụ huynh có thể chia nhỏ ra để thanh toán nhiều lần có được không?

Contents

Trả lời

  • Trường hợp Nhà trường cho phép chọn từng khoản thu để thanh toán, Phụ huynh có thể tích chọn những khoản thu trong đợt muốn thanh toán trước sao cho phù hợp với nhu cầu của mình.
  • Thao tác thanh toán đợt thu như bình thường theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ