1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh muốn kiểm tra xem đã nộp tiền thành công hay chưa thì làm thế nào?

Phụ huynh muốn kiểm tra xem đã nộp tiền thành công hay chưa thì làm thế nào?

Nội dung

Trả lời

Để kiểm tra xem đã nộp tiền thành công hay chưa, phụ huynh hãy thao tác như sau:

  1. Sau khi đăng nhập, nhấn chọn con mà bố mẹ cần kiểm tra nộp tiền học, chọn Tiền học.
  2. Tại đây những đợt thu đã thanh toán thành công sẽ được hiển thị trạng thái Đã nộp.

Trường hợp thanh toán đã trừ tiền những chưa chuyển trạng thái, phụ huynh vui lòng gửi xác nhận thanh toán để Nhà trường kiểm tra và xác nhận nhanh chóng tại đây. 

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ