1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh muốn nộp trước tiền học cho con có được không?

Phụ huynh muốn nộp trước tiền học cho con có được không?

Nội dung

Trả lời

Không.
Phụ huynh chỉ được nộp các khoản tiền mà kế toán nhà trường đã tính toán và gửi thông báo cho phụ huynh.
Nếu phụ huynh muốn nộp trước tiền thì kế toán thực hiện lập một đợt thu mới của riêng những học sinh muốn nộp tiền trước rồi gửi thông báo cho phụ huynh.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ