1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Nhà trường đăng ký cả hình thức thanh toán QRCode của Vietcombank và BIDV, phụ huynh lưu mã QR của Vietcombank nhưng lại dùng tài khoản BIDV để quét mã thì tiền sẽ về tài khoản nào của nhà trường?

Kênh hỗ trợ