1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. PGD, Nhà trường mong muốn biết được hồ sơ nào nộp trực tuyến, hồ sơ nào nộp trực tiếp

PGD, Nhà trường mong muốn biết được hồ sơ nào nộp trực tuyến, hồ sơ nào nộp trực tiếp

Mục đích: Phần mềm thống kê số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp, trực tuyến để các đơn vị thuận tiện theo dõi.

Tuyển sinh cấp trường

  1. Tại màn hình tổng quan tuyển sinh cấp trường, bổ sung thống kê Số hồ sơ đăng ký, Hồ sơ trực tiếp, Hồ sơ trực tuyến
  2. Tại màn hình Xét tuyểnbổ sung cột thông tin Hình thức nộpTrực tuyến, Trực tiếp (cho phép lọc)

Tuyển sinh cấp PGD/SGD

Hiển thị thống kê về Hình thức nộp trên màn hình Tổng quan tuyển sinh cấp PGD/SGD

Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ