1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R103_01/12/2020
 5. Phụ huynh mong muốn khi tra cứu có thể tra cứu được nhiều trạng thái hồ sơ của con và tra cứu được trạng thái của các hồ sơ đã nộp (nếu nộp nhiều hồ sơ cho nhiều con)

Phụ huynh mong muốn khi tra cứu có thể tra cứu được nhiều trạng thái hồ sơ của con và tra cứu được trạng thái của các hồ sơ đã nộp (nếu nộp nhiều hồ sơ cho nhiều con)

 • Từ phiên bản R103: Phần mềm cho phép phụ huynh tra cứu được nhiều trạng thái hồ sơ của con và tra cứu được trạng thái của các hồ sơ đã nộp (nếu nộp nhiều hồ sơ cho nhiều con)

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập và truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh nhà trường
 2. Chọn Tra cứu
 3. Nhập số mã hồ sơ đăng ký: chính là mã hồ sơ được cung cấp sau khi phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh thành công trên cổng tuyển sinh.
  Hoặc Số điện thoại mà anh/chị đã khai báo tại phần Thông tin liên lạc trên hồ sơ đăng ký. Nhấn Tra cứu
 4. Phần mềm hiển thị danh sách hồ sơ mà anh/chị đã đăng ký tuyển sinh cho các con kèm trạng thái hồ sơ: Đã nộp hồ sơ, Trúng tuyển, Không trúng tuyển, Đã xếp lớp, và Không đủ tiêu chí
 5. Trường hợp nhà trường thiết lập cho phép phụ huynh nộp lại hồ sơ chưa xét duyệt. Sau khi nộp hồ sơ cho con, phát hiện có sai sót hoặc nhà trường thông báo hồ sơ của con có sai sót thì anh/chị thực hiện sửa như sau:
  • Nhấn Xem chi tiết\Cập nhật hồ sơ tại hồ sơ của con muốn sửa.
  • Cập nhật lại thông tin hồ sơ của con.
  • Sau khi hoàn tất nhấn Gửi hồ sơ để gửi lại hồ sơ đã cập nhật.

Lưu ý:

 • Anh/chị cần đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh để cập nhật lại hồ sơ đăng ký tuyển sinh, trường hợp chưa đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh, khi nhấn Cập nhật hồ sơ thì phần mềm tự động chuyển tới màn hình đăng nhập để anh/chị tiến hành đăng nhập.
 • Với những hồ sơ nhà trường gửi thông báo sai sót cho phụ huynh, hiển thị ngay lý do sai sót để phụ huynh dễ dàng cập nhật lại thông tin hồ sơ.
 • Anh/chị chỉ được phép Cập nhật lại hồ sơ nếu chưa hết hạn đăng ký tuyển sinh.

Xem hướng dẫn các bước tra cứu kết quả Tuyển sinh tại đây

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ