1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hội đồng tuyến sinh muốn trao đổi tương tác với phụ huynh trong quá trình xét tuyển thì làm thế nào?

Hội đồng tuyến sinh muốn trao đổi tương tác với phụ huynh trong quá trình xét tuyển thì làm thế nào?

Mục đích: Bổ sung thông tin về số điện thoại đăng ký trên hồ sơ học sinh và thông tin phản hồi của nhà trường trong quá trình xét tuyển để phụ huynh nắm bắt và cập nhật kịp thời.

Các bước thực hiện:

  1. HĐTS có thể thấy thông tin người nộp ngay trên hồ sơ tuyển sinh.
  2. Khi chuyển trạng thái, HĐTS có thể gửi phản hồi cho phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng.
  3. Trên tất cả các màn hình trạng thái, HĐTS có thể tích chọn hồ sơ và gửi phản hồi cho phụ huynh trên từng giai đoạn
  4. Khi xem hồ sơ chi tiết, HĐTS có thể gửi phản hồi với các tệp đính kèm tương ứng để phụ huynh có thể bổ sung kịp thời. Mọi phản hồi của nhà trường sẽ được thông báo với phụ huynh thông qua Cổng thông tin tuyển sinh và địa chỉ Email.
Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ