1. Trang chủ
 2. Quản lý thu

Quản lý thu

 • 1. Đợt thu
 • 2. Thu tiền
 • 3. Chốt đợt thu
 1. Làm thế nào để lập được đợt thu?
 2. Đợt thu lập ra bị sai số tiền của 1 số khoản thu ở 1 số học sinh thì làm thế nào?
 3. Đợt thu đã được lập nhưng kế toán được thông báo về học sinh đăng ký thêm, muốn bổ sung vào đợt thu thì làm như thế nào?
 4. Đợt thu đã được lập nhưng có học sinh chuyển đến, kế toán muốn thực hiện thu luôn vào đợt thu thì làm như thế nào?
 5. Học sinh chuyển đến đã đưa vào đợt thu nhưng chỉ muốn thu số tiền ít hơn các học sinh khác thì làm thế nào?
 6. Kế toán đã đưa học sinh chuyển đến vào trong đợt thu, làm thế nào để thông báo thu tiền cho riêng học sinh này (phụ huynh có dùng SISAP)?
 7. Đã có học sinh trên danh sách miễn, giảm tại sao số tiền của học sinh trên đợt thu vẫn không chính xác?
 8. Tại sao khi lập đợt thu mới không gõ được số hoàn trả?
 9. Tại sao đã khai báo khoản thu rồi nhưng khi lập đợt thu không hiển thị khoản thu mới khai báo đó?
 10. Trường phát sinh thêm vào khoản thu cần thu, làm sao để bổ sung vào đợt thu đã lập?
 11. Trường có học sinh chuyển lớp, làm thế nào để chuyển danh sách thu tiền sang lớp mới?
 12. Cần in riêng biên lai cho từng khoản thu thì làm thế nào?
 13. Tại sao trên biểu thu không sửa được kỳ thu?
 14. Đã có học sinh trên danh sách miễn, giảm tại sao số tiền của học sinh trên đợt thu vẫn không chính xác?
 15. Có học sinh mới chuyển đến trong năm học kế toán phải làm thế nào?
Cập nhật 05/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ