1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 1: Bắt đầu sử dụng
 4. 1. Thiết lập chung sử dụng phân hệ Khoản thu

1. Thiết lập chung sử dụng phân hệ Khoản thu

Mục đích: Giúp dơn vị khai báo các thông tin chung của đơn vị: địa chỉ, thông tin liên hệ, thiết lập sử dụng hóa đơn,….. khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Nhấn Thực hiện tại mục Thiết lập chung
 2. Tại màn hình Thiết lập chung, anh/chị thực hiện khai báo các thông tin của đơn vị mình: Thông tin chung, Thông tin liên hệ.
  Sau khi hoàn tất, nhấn Tiếp tục.
 3. Khai báo các thông tin Thiết lập khác:
  • Tại mụcSử dụng hoá đơn:
   • Nếu đơn vị có sử dụng Hoá đơn điện tử, tích chọn Sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử.
   • Nếu đơn vị sử dụng hoá đơn tự in thì tích chọn vào Sử dụng hoá đơn tự in.
   • Còn nếu không sử dụng hoá đơn, tích chọn Không sử dụng hoá đơn.
  • Tại mục Chứng từ thu tiền, hệ thống mặc định thiết lập Quy tắc đánh số chứng từ, tuy nhiên anh chị có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với thực tế tại đơn vị.
  • Bỏ tích chọn tại phần Khi in hiển thị thông tin người nộp tiền/Người mua hàng là họ tên học sinh nếu ở trường người nộp tiền là phụ huynh hoặc người nộp không phải là học sinh.

4. Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin, nhấn Hoàn thành.

Cập nhật 03/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ