Tìm kiếm phim trên ứng dụng

Người dùng có thể thực hiện chức năng tra cứu, tìm kiếm phim trên màn hình Quản lý kho phim như sau:

  • Tìm kiếm theo tựa đề
  • Tìm kiếm theo Ngày đăng

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ