Xem phim trực tuyến

Đối với những phim đã được tải lên ứng dụng Kho phim, nhân viên trong đơn vị sau khi đăng nhập vào ứng dụng có thể xem phim trực tuyến:

 Có một số định dạng phim chỉ xem được trên một số trình duyệt nhất định:

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ