Đưa phim lên ứng dụng

Trên ứng dụng Kho phim hiện tại không hỗ trợ tải lên những phim được lưu dưới các định dạng như: wmv, mov, mpeg4, avi, mpegps, flv, 3gpp, webM… mà chỉ hỗ trợ tải lên dưới dạng link liên kết tới các website đang lưu trữ các phim cần đưa lên ứng dụng. Do ứng dụng được xây dựng trên công nghệ HTML5 nên chỉ hỗ trợ tải lên các link: Youtube, swf, mp4, webm và ogg.
Để đưa thông tin về các phim cần quản lý lên ứng dụng, người dùng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Tải phim lên mạng hoặc tìm kiếm các phim đã có trên mạng
    Người dùng có thể tự làm phim sau đó tải phim lên mạng đơn vị hay mạng xã hội, hoặc tìm kiếm các phim có sẵn trên  mạng, sau đó copy lấy đường dẫn lưu phim tại trình duyệt internet.
    VD: Copy đường link từ mạng xã hội Youtube:
  • Bước 2: Đưa phim lên ứng dụng kho phim

1. Khi lấy link để tải ảnh lên ứng dụng, người dùng nên sử dụng địa chỉ từ cổng https:// để tránh tình trạng bị chặn trên các trình duyệt khi xem phim.
2. Khi di chuột vào từng phim tại màn hình quản lý danh sách phim, người dùng có thể kích chọn biểu tượng 
 để thay đổi hoặc biểu tượng  để xóa một phim
3. Khi tích chọn Hiển thị ngoài website, video sẽ hiển thị lên trang tin tức được công khai.

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ