1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Ôn tập trực tuyến
  6. Con đã nộp hết bài tập nhưng tôi vào xem vẫn còn bài tập “Chưa nộp “?

Con đã nộp hết bài tập nhưng tôi vào xem vẫn còn bài tập “Chưa nộp “?

Nguyên nhân:

Kết nối mạng Internet lỗi vào thời điểm con nộp bài hoặc con chưa hoàn thành xác nhận nộp bài thành công.

Giải pháp:

Phụ huynh vui lòng kiểm tra lại phần bài tập của con và hướng dẫn con nộp bài đúng cách theo hướng dẫn tại đây. 

Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ