1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Ôn tập trực tuyến
  6. Tôi không xem được nội dung bài tập của con thì làm thế nào?

Tôi không xem được nội dung bài tập của con thì làm thế nào?

Trả lời:

  • Hiện tại phụ huynh có thể xem nội dung chi tiết bài tập của con với dạng phiếu bài tập được giáo viên soạn mới nội dung câu hỏi và đáp án.
  • Còn  loại phiếu bài tập được giáo viên tải đề sẵn lên và soạn đáp áp hoặc tải đề bài có kèm đáp án thì chưa được ứng dụng hỗ trợ cho phụ huynh xem thông tin.
Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ