1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm sao để sửa lại thông tin Sách đã nhập?

Làm sao để sửa lại thông tin Sách đã nhập?

Trả lời: Do CBTV nhập khẩu ban đầu nhưng thiếu thông tin 

Anh/chị thực hiện như sau: 

Cách 1:

  1. Vào Hệ thống\Biên mục.
  2. Tại dòng thông tin sách cần thay đổi thông tin, nhấn đúp chuột hoặc chọn biểu tượng cây bút để sửa lại thông tin.
  3. Thay đổi thông tin, chọn Lưu để hoàn tất.

Cách 2:

  1. Trường hợp CBTV muốn sửa nhanh thông tin sách tại Sách\Danh sách sách.
  2. Tại cột Nhan đề của sách, nhấn chuột để chỉnh sửa thông tin.
  3. Sau khi hoàn tất, chọn Lưu.
Cập nhật 13/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ