1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tại sao vào khai báo ban đầu không thấy được tất cả sách CBTV đã nhập?

Tại sao vào khai báo ban đầu không thấy được tất cả sách CBTV đã nhập?

Trả lời:

  • Do CBTV đã nhập sách trong mục Nhập sách chứ không phải trong mục Khai báo sách ban đầu.
  • Anh/chị có thể xem toàn bộ số sách đã nhập trên phần mềm bằng cách vào Sách\Danh sách sách. Tại đây tích vào mục Xem theo số ĐKCB.

Cập nhật 13/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ