1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. CBTV mong muốn in được thẻ thư viện cho bạn đọc trên phân hệ Thư viện v2

CBTV mong muốn in được thẻ thư viện cho bạn đọc trên phân hệ Thư viện v2

Từ phiên bản R125: CBTV có thể in được thẻ thư viện cho giáo viên và học sinh trên phân hệ thư viện V2.

Các bước thực hiện

  • Anh chị vào Thư viện/ Hệ thống/ Quản lý mẫu sau đó chọn mẫu thẻ muốn in.

  • Anh chị chọn vào một mẫu mình muốn in, nếu muốn chỉnh sửa chỉ cần ấn Sửa mẫu.

  • Đối với Thẻ thư viện của giáo viên, tại đây có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh các thông tin.

  • Đối với Thẻ thư viện của học sinh

  • Sau đó, anh chị Lưu mẫu/in.
Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ