1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R122 _ 04/11/2021
 5. Kế toán mong muốn có danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế để nộp cho cơ quan BH, đăng ký mua thẻ BHYT cho học sinh

Kế toán mong muốn có danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế để nộp cho cơ quan BH, đăng ký mua thẻ BHYT cho học sinh

 • Từ phiên bản R122: Kế toán có danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế để nộp cho cơ quan BH, đăng ký mua thẻ BHYT cho học sinh.

Các bước thực hiện:

Thêm danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế từ phân hệ khác

1. Chọn phân hệ lấy danh sách học sinh

 • Các đơn vị sử dụng phân hệ Học sinh hoặc Khoản thu để quản lý học sinh có thể thiết lập Chọn phân hệ lấy danh sách học sinh trên phân hệ Y tế.
  • Để chọn phân hệ lấy danh sách học sinh, anh chị vào Y tế/Bảo hiểm y tế/Tiện ích/Chọn phân hệ lấy danh sách học sinh.
  • Tại đây, anh/chị có thể chọn lấy danh sách Học sinh từ phân hệ Học sinh hoặc phân hệ Khoản thu
  • Nhấn Xác nhận.

2. Thêm danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế

 • Để thêm danh sách học sinh, nhấn Thêm mới
 • Khai báo các thông tin dưới đây:
  • Phạm vi: Chọn phạm vi học sinh được thêm vào danh sách: Tòa trường, Khối, Lớp, Học sinh
  • Hình thức tham gia: Hình thức tham gia BHYT của học sinh: Tại trường/Khác(Ngoài trường)
  • Giá trị sử dụng thẻ: Giá trị sử dụng thẻ BHYT
  • Nơi ĐK KCB ban đầu: Khai báo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho học sinh
  • Tích vào Sử dụng lại thông tin số thẻ BHYT từ năm trước đối với các học sinh đã đăng ký BHYT từ năm trước
 • Trường hợp lấy danh sách học sinh từ phân hệ Khoản thu, thông tin Số tiền sẽ tự động lấy lên theo số tiền học sinh đã nộp. Trường hợp lấy danh sách học sinh từ Phân hệ học sinh, thông tin Số tiền (số tiền BHYT) đã thu sẽ bị bỏ trống.
 • Để cập nhật số tiền đã nộp từ phân hệ khoản thu, vào Tiện ích/Cập nhật số tiền từ Khoản thu. Khai báo tham số thông tin năm học và phạm vi học sinh để lấy lên thông tin tương ứng.
 • Để chỉnh sửa nhiều thông tin cho học sinh trên danh sách, anh chị có thể vào Nhập khẩu để tải tệp thông tin để chỉnh sửa, bổ sung. Sau đó nhập khẩu lại lên chương trình.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ