1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R122 _ 04/11/2021
 5. Cán bộ thư viện mong muốn có thể thêm nhanh danh sách giáo viên bằng hình thức nhập khẩu hoặc lấy từ phân hệ thiết bị

Cán bộ thư viện mong muốn có thể thêm nhanh danh sách giáo viên bằng hình thức nhập khẩu hoặc lấy từ phân hệ thiết bị

 • Từ phiên bản R122: CBTV có thể thêm nhanh danh sách giáo viên bằng hình thức nhập khẩu và lấy danh sách đang quản lý từ phân hệ thiết bị để tiết kiệm thời gian và thao tác khai báo bạn đọc giáo viên.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm bạn đọc giáo viên từ phân hệ Thiết bị
 • Trường hợp đơn vị đã sử dụng phân hệ khác của MISA EMIS và phát sinh danh sách có ít nhất 1 giáo viên, anh chị có thể sao chép dữ liệu giáo viên từ phân hệ khác làm thông tin bạn đọc
  • Nhấn Lấy dữ liệu từ phân hệ khác để nhập thông tin giáo viên từ phân hệ học sinh hoặc phân hệ Thiết bị. 
 1. Nhập khẩu bạn đọc giáo viên

Để nhập khẩu danh sách bạn đọc giáo viên, anh/chị thực hiện như sau:

 • Vào Bạn đọc/Giáo viên, chọn Tiện ích/Nhập khẩu
 • Trường hợp đơn vị đang quản lý danh sách bạn đọc bằng tệp excel, nhấn Nhập khẩu để đưa nhanh thông tin danh sách bạn đọc hiện có vào phần mềm. Có 2 cách để thêm thông tin bạn đọc:
  • CBTV sử dụng ngay danh sách bạn đọc đang quản lý tại đơn vị để thêm mới vào phần mềm
  • CBTV nhập khẩu bổ sung thêm thông tin của giáo viên đã có trên phần mềm.
  Nhập khẩu thêm mới (Từ dữ liệu hiện có)

  Sử dụng ngay danh sách giáo viên đang theo dõi để nhập khẩu thêm mới vào phần mềm mà không cần sao chép sang tệp mẫu của chương trình.

  • Chọn Nhập khẩu thêm mới
  • Tải tệp excel danh sách bạn đọc là giáo viên đơn vị đang quản lý.
  • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách giáo viên không nằm trong sheet đầu tiên, CBTV chọn lại sheet danh sách giáo viên.
  • Dòng tiêu đề DS là dòng thứ: Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, CBTV chọn lại dòng chứ tiêu đề của danh sách.
  • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu trên tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
  • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả nhập khẩu gồm: Tổng số bản ghi, số bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
  • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ.
  Nhập khẩu cập nhật

  Nhập khẩu bổ sung thông tin của giáo viên vào danh sách đã có trên phần mềm.

  • Chọn Nhập khẩu cập nhật
  • Tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp có chứa thông tin bạn đọc trên hệ thống để CBTV bổ sung các trường thông tin còn thiếu.
  • Tải tệp đầy đủ lên phàn mềm.
  • Chọn sheet nhập khẩu Dòng tiêu đề DS là dòng thứ. Phần mềm tự thực hiện ghép cột dữ liệu.
  • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả nhập khẩu gồm: Tổng số bản ghi, số bản ghi Hợp lệKhông hợp lệ. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
  • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ