1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Học sinh
  5. Học sinh quên tên đăng nhập, mật khẩu thì làm như thế nào?

Học sinh quên tên đăng nhập, mật khẩu thì làm như thế nào?

Phụ huynh, học sinh đăng nhập, lấy lại tài khoản mật khẩu lại được khi quên.

Hướng dẫn chi tiết

Học sinh tự lấy lại mật khẩu

  1. Khi quên tên đăng nhập, học sinh chọn Bạn quên tên đăng nhập/mật khẩu?

2. Để lấy lại mật khẩu, chọn 1 trong 3 cách và nhập vào ô trống để lấy lại mật khẩu.

  • Số điện thoại phụ huynh: Đây là số điện thoại để đăng ký tài khoản cho học sinh. Sau khi chọn bạn nhập số điện thoại và nhấn tiếp tục. Phần mềm sẽ hiện ra thông tin của học sinh để bạn kiểm tra và chọn Lấy mã xác thực.
  • Mã SISAP: Mã này sẽ do nhà trường cung cấp cho mỗi học sinh một mã. Bạn nhập mã SISAP và chọn Tiếp tục. Phần mềm sẽ hiện ra thông tin của học sinh để bạn kiểm tra và chọn Lấy mã xác thực.
  • Tên đăng nhập: Bạn nhập tên đăng nhập và nhấn Tiếp tụcPhần mềm sẽ hiện ra thông tin của học sinh để bạn kiểm tra và chọn Lấy mã xác thực.

3. Sau khi thực hiện, học sinh sẽ nhận được một mã OTP gửi về điện thoại, nhập mã OTP vào ô trống và nhấn xác thực.

Cuối cùng, học sinh nhập lại mật khẩu mới và nhấn Xác nhận và đăng nhập lại tài khoản EMIS Ôn tập.

  • Học sinh xem video hướng dẫn lấy lại tài khoản tại đây:

Học sinh nhờ giáo viên lấy lại mật khẩu

  • Học sinh có thể nhờ giáo viên lấy lại mật khẩu xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

 

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ